زمانی به ارزش 100 دلار را برای یک تصمیم 1 دلاری هدر ندهید